Ocelot IT Solutions gevestigd en kantoorhoudende te Voorhout (2215be) aan de kervelhof 38, hierna te noemen “Ocelot IT Solutions” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Ocelot IT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Ocelot IT Solutions u over de manier waarop Ocelot IT Solutions uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Ocelot IT Solutions worden aangeboden op IT Solutions.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 • Doel
  Ocelot IT Solutions verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van IT Solutions, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Ocelot IT Solutions gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Ocelot IT Solutions.
 • Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Ocelot IT Solutions uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Ocelot IT Solutions verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op IT Solutions bij een externe verkoper bestelt, geeft Ocelot IT Solutions uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Ocelot IT Solutions dat doet.
 • Uw account
  In uw account op IT Solutions slaat Ocelot IT Solutions onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & gegevens over uw eerdere bestellingen.
 • Klantenservice
  U kunt e-mailen, chatten & bellen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Ocelot IT Solutions registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Ocelot IT Solutions gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 • Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Ocelot IT Solutions heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Ocelot IT Solutions samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Ocelot IT Solutions meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de disclaimer van onze nieuwsbrief.
 • Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Ocelot IT Solutions deze gegevens net zoals die van andere klanten van Ocelot IT Solutions.
 • Social media
  Op sommige plekken op IT Solutions, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Ocelot IT Solutions krijgt geen toegang tot uw social media-account.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

Ocelot IT Solutions geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
De doorgifte geschiedt aan een door Ocelot IT Solutions voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Ocelot IT Solutions een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
Ocelot IT Solutions op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Ocelot IT Solutions maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Ocelot IT Solutions ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@ocelotgroup.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Ocelot IT Solutions tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op IT Solutions werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Ocelot IT Solutions

Ocelot IT Solutions heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Ocelot IT Solutions verwerkt ten behoeve van IT Solutions. Ocelot IT Solutions accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn

Ocelot IT Solutions bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan IT Solutions, tenzij Ocelot IT Solutions op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Ocelot IT Solutions behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via IT Solutions bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van IT Solutions gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en IT Solutions in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 19-09-2017.

Wat klanten vinden van Ocelot Solutions

" Ik wil graag een grote dank aan Nick geven die mij uit een vervelende situatie heeft geholpen. Hij was een geweldige steun. Goed gedaan. "

Zeer nuttig en behulpzaam

" Eerste klas bedrijf dat een eersteklas service geeft! Wat kan ik nog meer zeggen? "

Ik zou bij niemand anders hosten!

" Top bedrijf! Onze klanten maken 24/7 gebruik van ons portal het is daarom belangrijk dat onze up-time hoog is. Storingen worden dan ook altijd direct in behandeling genomen en zijn meestal met een paar uur opgelost. Dit bedrijf denkt en groeit door de flexibiliteit gemakkelijk mee met uw bedrijf. Zeker… "

Top bedrijf!

Wij helpen jou graag

Handleidingen

Hulp nodig? Op onze Helpdesk vind je stap-voor-stap-handleidingen.

Vraag & antwoord

Op veel vragen vind je zelf online het antwoord. Dat is wel zo makkelijk.

Contact opnemen

Krijg direct een antwoord via telefoon of email.